Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ từ 10 - 20% tổng giá trị lô hàng

Chào Mừng Bạn Đến Với Website Phế Liệu Hiếu Phát Lộc Của Chúng Tôi

Email: phelieuhieuphatloc@gmail.com

HOTLINE: 24/7 0977 264 959
Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ từ 10 - 20% tổng giá trị lô hàng
Ngày đăng: 05/03/2022 10:35 AM

Theo Nghị định 08/2022 quy định chi tiết về một số điều của luật Bảo vệ môi trường, số tiền ký quỹ căn cứ trên số lượng nhập khẩu của lô hàng. Quy định này nhằm bảo đảm tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu.

  

Cụ thể, tại điều 43 của Nghị định này quy định, tổ chức, cá nhân nhập khẩu sắt, thép phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường. Khối lượng nhập khẩu dưới 500 tấn, ký quỹ 10% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu; khối lượng nhập khẩu từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn, ký quỹ 15% và nhập từ 1.000 tấn trở lên, phải ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giấy phế liệu và nhựa phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải thực hiện ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng dưới 100 tấn; 18% với lô hàng từ 100 tấn đến dưới 500 tấn; 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu với khối lượng từ 500 tấn trở lên.

Việc ký quỹ phải được thực hiện trước thời điểm phế liệu dỡ xuống cảng đối với trường hợp nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển hoặc nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam đối với các trường hợp khác. Sau khi thực hiện ký quỹ, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu gửi văn bản chính cho cơ quan hải quan làm thủ tục thông quan. Số tiền ký quỹ này sẽ được hoàn trả sau khi hàng hóa được thông quan.


Trường hợp số tiền ký quỹ còn thừa sau khi thanh toán để xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm, trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản về việc hoàn thành quá trình xử lý, tiêu hủy phế liệu của cơ quan có thẩm quyền đã xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tổ chức nhận ký quỹ có trách nhiệm hoàn trả cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.Trường hợp phế liệu nhập khẩu không được thông quan và không thể tái xuất được, khoản tiền ký quỹ này sẽ được sử dụng để thanh toán chi phí xử lý, tiêu hủy phế liệu vi phạm. Mọi phát sinh chi phí nếu có sẽ do đơn vị nhập khẩu phế liệu chịu. Phế liệu nhập khẩu vi phạm sau xử lý, tiêu hủy có giá trị sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật và không được hạch toán vào chi phí xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm.

Bài viết khác
Zalo
Hotline